Đăng nhập quản trị website

 1. Đăng nhập

Khách hàng truy cập link: http:// ten – mien – cua – ban/admin (ví dụ: demo01.websieuviet.com/admin)

Khách hàng nhập email và mật khẩu để đăng nhập (dùng email và mật khẩu đã đăng ký)

Giao diện trang quản trị, sau khi khách hàng đăng nhập:

 

 

Hệ thống hỗ trợ Người dùng tìm lại mật khẩu trong trường hợp bị quên, bằng cách nhấn nút Quên Mật khẩu để đăng ký nhận mật khẩu mới qua Email đã đăng ký khi đăng ký tài khoản.

Sau khi đăng nhập thành công, có thể truy cập hệ thống quản trị theo những phương pháp như sau:

 • + Thanh menu ngang trang: Từ thanh menu này, bạn có thể đi vào bất kỳ mảng nội dung/trang quản trị nào khác trên hệ thống Mạng kết nối kinh doanh toàn cầu Alphaskype:
 • - Trang bảng tin
 • - Tin nhắn liên hệ từ khách hàng
 • - Hướng dẫn sử dụng Alphaskype
 • - Thay đổi ngôn ngữ trang quản trị

Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn ở mảng này theo Hướng dẫn sử dụng Alphaskype

 • + Menu quản trị dọc trang: Menu được bố trí phân cấp đầy đủ và chi tiết theo các loại nội dung quản trị. Có thể truy cập một tính năng quản trị bất kỳ từ đây.

2.     Tài khoản quản trị và chỉnh sửa tài khoản quản trị

 • - Nhấn chuột vào Sửa hồ sơ, như hình:

 

 

 • - Màn hình hiển thị, bạn có thể thay đổi tên tài khoản, email, ngành nghề kinh doanh và các thông tin cần thiết
 • - Ấn “Cập nhật” để hoàn tất

3. Xem Website

 • - Tại màn hình trang chủ của trang quản trị, nhấn chuột vào “Trang chủ” để xem được trang website chính.

 16

 

 • - Màn hình sẽ hiển thị giao diện trang chủ của website

ĐỪNG CHẦN CHỪ, HÃY TẠO WEBSITE VÀ LIÊN KẾT VỚI hàng triệu doanh nghiệp, nhà kinh doanh, quảng bá hình ảnh sản phẩm..., bán hàng mọi lúc, mọi nơi, tăng doanh số bán hàng