Thông tin tài khoản

Hướng dẫn sửa thông tin tài khoản website

Bạn có thể chỉnh sửa các thông tin như tên, ngày sinh, giới tính, email và số điện thoại, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh được liên kết với tài khoản của mình. Thông tin cơ bản này được sử dụng để giúp người khác liên hệ với bạn dễ dàng hơn.

 

Thay đổi mật khẩu đăng nhập

Bạn không muốn sử dụng mật khẩu hiện tại để đăng nhập vào tài khoản của mình tại WebSieuViet, bạn hoàn toàn có thể thay đổi sang sử dụng một mật khẩu khác. Để thay đổi mật khẩu đăng nhập, trước tiên bạn đăng nhập lại bằng email và mật khẩu cũ, sau đó tiến hành đổi theo các bước sau (như hình ảnh đính kèm):

 

ĐỪNG CHẦN CHỪ, HÃY TẠO WEBSITE VÀ LIÊN KẾT VỚI hàng triệu doanh nghiệp, nhà kinh doanh, quảng bá hình ảnh sản phẩm..., bán hàng mọi lúc, mọi nơi, tăng doanh số bán hàng